השף הקטן


1-   השף הקטן :

 

מטרות הקבוצה:

1.     אינטראקציה הנאתיתי משותפת .

2.     הבנה והפנמת חוקי התנהגות בקבוצה: תהליך קבוצתי משותף, קבלת החלטות, פיתרון בעיות ודילמות, עשייה משותפת… 

3.     דגש על שלבי התארגנות ותכנון לקראת בחירת המתכון.

4.     חשיפה לתחום עיסוק מהמקצועות בחיי העבודה- תחום המטבח.

5.     הכרת מושגי המטבח השונים (כלים וסוגי מאכל).

תוכן הקבוצה:

התלמידים, יחד עם הצוות האחראי, נעשה דיאלוג קצר המתמקד בהסבר לגבי המתכון שמכינים באותו יום, החומרים הנדרשים, חלוקת תפקידים והערכת זמן משוער להכנת המתכון. תפקיד הצוות האחראי ללוות ולהדריך את התלמידים בתהליך התכנון, ביצוע וסיום. הכנת המתכון מתבסס בעיקר על חלק אחד קבוע ושאר משתנים, החלק הקבוע הינו סלט ירקות קצוצים בעוד שהחלק המשתנה הינו מאכלים שונים לפי מלאי האוכל בבית הספר. 

הקבוצה שמה דגשים מיוחדים על:

1.     חלוקת תפקידים – הכנה, ביצוע, עריכת שולחן וניקיון.

2.     דגש מיוחד על תהליך התכנון, התארגנות, הפקת לקחים ופתרון בעיות אשר עולות במהלך הקבוצה בהתאם למעגלי הפנמה ברוח ל"ב 21 אשר מצורפים בדף בנפרד ומשתנים בהתאם לצרכי הקבוצה.

2-   הכנה לחחי עבודה :​​​

מטרות הקבוצה:

1.     להבנות לתלמיד ידע והבנה של עולם העבודה ולפתח את יכולת התלמיד להתמודד עם עולם זה.

2.     להציג לתלמיד את עולם העבודה באור חיובי ולעודדו לבנות בו מסלול התפתחות אישי.

3.     לצייד את התלמיד בכלים להשגת מידע על עולם העבודה ומאפייניו.

4.     להקנות לתלמיד כלים הנחוצים לו לבחירת מקצוע ומקום עבודה התואמים את כישוריו ואת תחומי התעניינותו.

5.     לסייע לתלמיד לפתח מיומנות להתמודדות עם דרכי כניסה לעבודה.

תוכן הקבוצה:  

·        הקבוצה מתקיימת באופן שבועי בימי שני, שיער שני.

·        הקבוצה מתנהלת לפי מערכי שיעור בנויים עפ"י מעגלי הפנמה לפי עקרונות ל"ב 21.

·        בקבוצה נעשה דגש על פיתוח דיאלוגים דינאמיים בין התלמידים והצוות החינוכי הנוכח. השתתפות פעילה לשם השגת הליך למידה יעיל.

·        בכל שיעור נעשית חזרה על התוכן הנלמד בשיעור הקודם עם השמת דגש על המושגים הרלוונטיים לעולם העבודה.

·        דגש על חזרתיות, דרכי המחשה מגוונים, העלאת שאלות וחוויות אישיות.

·        במהלך השבוע, מחנך הכיתה חוזר ומתרגל מושגים רלוונטיים בשפה העברית השייכים לחיי העבודה כגון: משמרת, תלוש משכרות, דרושים, תנאים… וכד

·        בסוף השנה, בדיקת אפשרות היציאה לביקור במקומות עבודה ואירוח אנשי מקצוע שונים להצגת תמונה כללית על מקצועות העבודה השונים, תנאי עבודה, דרישות, זכויות וכד..

 


הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות