חינוך מתמטי

חינוך מתמטי

"המתמטיקה היא האלף בית שבעזרתה כתב אלוהים את היקום" (גלילאו גליליי)​

לפי תכנית הלימודים במתמטיקה, התלמידים אמורים לרכוש מושגים ומבנים בחשבון ובגאומטריה, ולפתח מיומנויות וכישורים בנושאים הנלמדים.

מטרות הוראת המקצוע הן:

א. רכישת מושגים ומבנים בחשבון ובגאומטריה)

ב. פיתוח הכישורים הנדרשים בכל אחד מהנושאים הנלמדים:

* תובנה מספרית ותובנה גאומטרית

* שליטה במיומנויות מתמטיות

* שימוש בכלים מתמטיים לפתירת שאלות מילוליות

* התמודדות עם משימות חקר

* ייצוג מצבים בעזרת המחשות וייצוג מתמטי של מצבים

* הבנת תכונות המושגים והקשרים ביניהם

* הכרת השפה המתמטית ושימוש נכון בה.

ג. מניעת כישלון ותחושת כישלון וחיבוב המקצוע על התלמידים

כחלק מחזון בית הספר שמאמין ביכולתם של התלמידים להתגבר על קשייהם וזאת באמצעות דרכי הוראה וטיפול מתאימים להם ולקשייהם,

ולהגיע בסופו של תהליך לשילוב מלא בקהילה. תחום הדעת המתמטיקה הנו מתחומי תכנית הלימודים בחינוך מיוחד.

בית הספר מקדם למידה משמעותית שתוביל להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות בכך הוראת המתמטיקה בבית הספר הינה חלק מהיעד שיפור ההישגים הלימודיים וצמצום פערים בדגש על פיתוח תפקודי לומד המותאמים למאה ה 21, שיוביל בסופו של דבר לשילוב בקהילה.

הוראת המתמטיקה בבית הספר מושתת על תכנית הלימודים הרגילה בבתי ספר יסודיים ותכנית הלימודים החדשה לחטיבת הביניים עם התאמות לתלמידים במסגרות החיוך המיוחד ומשלבת אסטרטגיות למידה המותאמים למאה ה 21 (מצגות, יישומונים, שימוש במחשב:excel, pp ).

הלימוד בבית הספר הנו "ספיראלי" ומבוסס על כך שתלמידים נחשפים לאותו נושא מתמטי מספר פעמים במהלך שנות הלימוד, כאשר כל פעם מתווספים רבדים, עומק, בהתאם לידע ולניסיון המתמטי שנצבר במהלך הזמן.

כמו כן הוראת המתמטיקה מתבצעת בכפוף לתכנית שלהב"ת (שילוב לשון הבעה בתחומי הדעת) בחינוך לשוני, בכך שההוראה משלבת יעדים מהחינוך הלשוני בהתאם לרמת התפקוד של התלמידים בנושאים המתמטיים השונים. הוראת המתמטיקה מתרחשת בהיבט שימושי תוך חיבור לחיי היומיום, בכך ישנו שילוב מיומנות שנרכשו במתמטיקה בנושאי המשנה בתוך תחומי הדעת השונים.

בתחילת השנה תלמידי בית הספר מאובחנים לפי אבחונים לבתי ספר מהמגזר הערבי מיצ"במבחני מפמ"ר מבחנים פנימיים תצפית. לפי המיפויים התלמידים מחולקים לקבוצות לפי רמת התפקוד ונבנית עבורם תכנית לימודים אישית (תל"א) ותוכנית כיתתית (תל"כ). המיפוי הנו דינמי ורמת התפקוד מוערכת פעמיים בשנה להמשך הגדרת יעדים וקידום התלמידים.

ההוראה מתבצעת בשני רבדים: הראשון הוראה לפי גיל כרונולוגי בהתאם לחינוך הרגיל והרובד השני צמצום פערים לנושאים מתמטיים שלא נשלטים ע"י התלמידים.

התלמידים בבית הספר מחולקים לארבע תכניות:

1. יסודי: שיפור מיומנויות החשבון הבסיסיות לפי תכנית המתמטיקה בחינוך הרגיל.

2. חט"ב: (קדם בגרות) המטרה צמצום הפער הלימודי בנושאים המתמטיים לקראת הכנה לבגרות. תלמידים אלו לומדים לפי תכנית הלימודים הרגילה בהתאם לגיל. בנושאים מסוימים יש צורך לצמצום פערים וחזרה לנושאים שנלמדו קודם.

3. בגרות יחידה ראשונה: המטרה הצלחת התלמידים בבגרות ביחידה ראשונה.

4. חשבון יומיומי: תלמידים אלו ילמדו נושאים מתמטיים בהקשר לחיי היום יום, ונושאים מחיי יום יום שמצריכים הבנה ושליטה מתמטית.

כל קבוצה לומדת 5 שעות שבועיות, בנוסף חלק מהתלמידים מקבלים שעות תגבור יחידנית.

מורות המקצוע: גזאלה נעאמנה +אילהאם עובייד

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות